Oferta przeglądów budowlanychObowiązkiem właściciela domu, bądź też jakiegokolwiek innego obiektu, jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom oraz użytkownikom w pełni bezpieczne korzystanie z niego. Wymaga to przede wszystkim sprawdzenia gotowości konstrukcji m.in. do sprostania zróżnicowanym czynnikom zewnętrznym.

 

W tym celu przeprowadza się przeglądy techniczne budynków – pięcioletnie, półroczne lub roczne. Badania takie służą również ocenie trwałości instalacji oraz wszystkich elementów danego obiektu – przynoszą odpowiedź na pytania dotyczące funkcjonalności, bezpieczeństwa użytkowania bądź też źródła ewentualnych usterek.

 

Przegląd techniczny budynków – półroczny, roczny i pięcioletni – ocenia także prawidłowość funkcjonowania instalacji gazowych i grzewczych. Dzięki takiemu audytowi możemy sprawdzić, czy użytkowanie instalacji nie stanowi jakiegokolwiek zagrożenia.

 

Nasza firma, zlokalizowana w Warszawie, podejmuje się przeprowadzenia takiej kontroli. Audyty pięcioletnie przeprowadzamy głównie w celu ogólnej oceny stanu technicznego obiektu. Przegląd budynków roczny i półroczny przeprowadzamy najczęściej w odniesieniu do instalacji grzewczych.

Dokonujemy przeglądów:


 • Elementów ścian zewnętrznych (gzymsy, attyki, filary ), balustrad, loggii i balkonów.
 • Urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku.
 • Elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich.
 • Pokryć dachowych.
 • Wodociągów,
 • Zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • Instalacji kanalizacyjnek,
 • Przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.

Zgodnie z rozporządzeniami:


Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414), • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836), • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

Przeglądy powinny być wykonywane:


 • raz na rok tzw.,
 • raz na 5 lat tzw.,
 • dorażnie.

Zapraszamy do współpracy. Już dziś skontaktuj się z nami

kontakt