Oferta przeglądów budowlanychObowiązkiem właściciela domu, bądź też jakiegokolwiek innego budynku, jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom oraz użytkownikom obiektu w pełni bezpieczne korzystanie z niego. Wymaga to przede wszystkim sprawdzenia gotowości konstrukcji m.in. do sprostania zróżnicowanym czynnikom zewnętrznym, którym będzie ona musiała sprostać.


W tym celu przeprowadza się przegląd budowlany – pięcioletni, półroczny lub roczny. Badanie takie służy również ocenie trwałości instalacji oraz wszystkich elementów budowli – przynosi odpowiedź na pytania dotyczące funkcjonalności, bezpieczeństwa użytkowania bądź też źródła ewentualnych usterek.


Przegląd budowlany – półroczny, roczny i pięcioletni – ocenia także prawidłowość funkcjonowania instalacji gazowych i grzewczych. Dzięki takiemu audytowi możemy sprawdzić, czy użytkowanie instalacji nie stanowi jakiegokolwiek zagrożenia.


Nasza firma, zlokalizowana w Warszawie, podejmuje się przeprowadzenia takiej kontroli. Audyty pięcioletnie przeprowadzamy głównie w celu ogólnej oceny stanu technicznego obiektu. Przegląd budowlany roczny i półroczny przeprowadzamy najczęściej w odniesieniu do instalacji grzewczych.

Zapraszamy do współpracy. Już dziś skontaktuj się z nami

kontakt