Oferta przeglądów budowlanychObowiązkiem właściciela domu, bądź też jakiegokolwiek innego obiektu, jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom oraz użytkownikom w pełni bezpieczne korzystanie z niego. Wymaga to przede wszystkim sprawdzenia gotowości konstrukcji m.in. do sprostania zróżnicowanym czynnikom zewnętrznym.

 

W tym celu przeprowadza się przeglądy techniczne budynków – pięcioletnie, półroczne lub roczne. Badania takie służą również ocenie trwałości instalacji oraz wszystkich elementów danego obiektu – przynoszą odpowiedź na pytania dotyczące funkcjonalności, bezpieczeństwa użytkowania bądź też źródła ewentualnych usterek.

 

Przegląd techniczny budynków – półroczny, roczny i pięcioletni – ocenia także prawidłowość funkcjonowania instalacji gazowych i grzewczych. Dzięki takiemu audytowi możemy sprawdzić, czy użytkowanie instalacji nie stanowi jakiegokolwiek zagrożenia.

 

Nasza firma, zlokalizowana w Warszawie, podejmuje się przeprowadzenia takiej kontroli. Audyty pięcioletnie przeprowadzamy głównie w celu ogólnej oceny stanu technicznego obiektu. Przegląd budynków roczny i półroczny przeprowadzamy najczęściej w odniesieniu do instalacji grzewczych.

Zapraszamy do współpracy. Już dziś skontaktuj się z nami

kontakt