Nasze usługi

Zakres oferty AKA Nadzory Budowlane obejmuje świadczenie usług na rzecz budynków zarówno nowopowstałych, jak i będących w trakcie eksploatacji, w tym budynków zabytkowych. Do usług tych należą:

 • przeglądy ogólnobudowlane -> więcej
 • pomoc w odbiorach budowlanych mieszkań, domów i budynków od developerów
 • nadzór nad robotami budowlanymi
 • weryfikacja i sprawdzenie dokumentacji budowlanej
 • sprawdzanie projektów budowlanych, wykonawczych oraz dokumentacji powykonawczej
 • nadzory inwestorskie

 • weryfikacja zakresu oraz kosztu robót budowlanych
 • doradztwo techniczne i konsulting

Zalety

Wysokie kwalifikacje

Terminowość

Mobilność

Pierwsza konsultacja gratis

W ramach Grupy AKA współpracujemy z podmiotami, świadczącymi usługi na najwyższym poziomie w zakresie:

 • doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami i pośrednictwie
  w ich obrocie
 • geodezji
 • wykonywania wszelkich robót budowlanych związanych
  ze wznoszeniem, utrzymaniem oraz remontami budynków
 • obsługi prawnej procesu inwestycyjnego

Zapraszamy do współpracy. Już dziś skontaktuj się z nami.

kontakt