Doświadczenie

mgr inż. Adam Kałużniacki, właściciel AKA Nadzory Budowlane, Inspektor Nadzoru

  • członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie
  • uprawnienia Budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:
    • - sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
    • - wykonywanie nadzoru inwestorskiego
    • - kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi
  • ubezpieczenie OC do wysokości wynoszącej równowartość 50.000 EUR

Referencje

Wybrane realizacje

Kamienica Ordynacka przy ul. Okólnik 11 i 11A w Warszawie
Nadzór oraz kierowanie procesem realizacji wieloetapowego remontu i nadbudowy Kamienicy Ordynackiej przy ul. Okólnik 11 i 11A w Warszawie.

Villa Onyx w Warszawie
Nadzór nad robotami jako Inspektor Nadzoru przy budowie budynku Villa Onyx w Warszawie

Osiedle ŚWIATOWIDA (HENPOL Sp. z o.o.)
Nadzór i kierowanie przebiegiem budowy od stanu surowego (żelbety) do stanu obecnego (pełna wykończeniówka) jako Kierownik Obiektu odpowiedzialny za całość wykonania robót na budynku B1 (ściany instalacje, okna, tynki, posadzki, spadki, dach, elewacja, malowania etc.), weryfikacja jakości robót, odbiory, rozliczenia podwykonawców.

Osiedle DERBY20 (HENDPOL Sp. z o.o.)
Nadzór i kierowanie przebiegiem budowy od stanu surowego (żelbety) do stanu obecnego (pełna wykończeniówka) jako Kierownik Obiektu odpowiedzialny za całość wykonania robót na budynku B (ściany instalacje, okna, tynki, posadzki, spadki, dach, elewacja, malowania etc., weryfikacja jakości robót, odbiory, rozliczenia podwykonawców)

Obiekty mostowe na obwodnicy Mińska Mazowieckiego (HENPOL S.A.)
Zakres obowiązków jako INŻYNIER BUDOWY (według standardów FIDIC): nadzór i kierowanie przebiegiem budowy obiektów mostowych WD-06, WD-08, PG-07. Począwszy od wykopu aż do wykonania całości ustroju nośnego sprężonego. Roboty zbrojarskie, ciesielskie, koordynacja dostaw i zamówień szalunków, stali zbrojeniowej, materiałów, raportowanie, drobne kosztorysy i harmonogramy dla Kierownictwa Henpolu, prace ziemne, prace geodezyjno-pomiarowe.

Kamienica Poznańska 37, obiekt komercyjny w Warszawie
Nadzór nad robotami jako Inspektor Nadzoru przy budowie pierwszego etapu (prace rozbiórkowe i przygotowawcze).

Apartamentowiec Piano House w Warszawie
Nadzór nad robotami jako Inspektor Nadzoru przy budowie budynku Piano House na warszawskim Powiślu.